Noon At Ngayon - 6cyclemind - Ringtones & Lyrics

Ringtones and Lyrics by RingtoneLirik.com

Post Top Ad

Wednesday, July 10, 2019

Noon At Ngayon - 6cyclemind

Noon At Ngayon - 6cyclemind

Noon At Ngayon - 6cyclemind Lyric

Noon At Ngayon - 6cyclemind Lyric brought to you by RingtoneLirik.com

Sa tunog ng gitara
Kumakanta sa iyong harapan
Bitbit ang sariling pyesa
Hindi ko pa mawari
Kung hanggang sa'n ang mararating
Basta't ang alam ko lamang
Mahal ko ang pagkanta
Pangarap ko marinig din ang awit ko
Kumakanta sa malaking entablado
Halina't sumabay sa aking awitin
Maglakbay kasabay nitong pangarap

[Chorus:]
Halina't sumabay sa aking awitin
Maglakbay kasabay nitong pangarap
At awitin ko ang istroya ng buhay ko
Noon at Ngayon [2x]

Sumasaby sa bilis ng tyempo
Sa bandang pinapanood
Sabi, sige kantahan tayo
Kapag mabagal ang tyempo
At pangarap ko marinig din ang awit ko
Kumakanta sa malaking entablado

[Repeat Chorus]

~ End of Noon At Ngayon - 6cyclemind Lyric ~

Noon At Ngayon - 6cyclemind

Noon At Ngayon - 6cyclemind Ringtone

We provide relevant link to download Noon At Ngayon - 6cyclemind ringtone / song

Post Top Ad